theblock101

IOU là gì? IOU khác gì so với trái phiếu?

Bythuthuy18/02/2023

Từ viết tắt của IOU có nghĩa là” I owe you - Tôi nợ bạn" và đề cập đến một tài liệu không chính thức xác nhận nợ mà một bên nợ bên khác. Nợ thường liên quan đến một giá trị tiền tệ nhưng cũng có thể liên quan đến các hàng hóa khác, như sản phẩm hoặc tài sản.

Do tính không chính thức của IOU, chúng thường mang mức độ không chắc chắn nhất định và khác với các trái phiếu và giấy cam kết, chúng không được coi là một công cụ chuyển nhượng hợp pháp. Điều này có nghĩa là bên nợ không có nghĩa vụ pháp lý thực sự phải trả nợ chỉ vì họ viết và ký một IOU.

IOU có thể đơn giản như một tờ giấy hoặc thậm chí là một thỏa thuận bằng miệng giữa các thành viên trong cùng một gia đình. Ví dụ trong một số trường hợp, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng IOU làm phương pháp ghi chú không chính thức cho biết số tiền họ nợ công ty khác hoặc nhân viên của họ.

Bản chất IOU chỉ là ghi chú thông thường mà người ta tạo ra để nhớ trả nợ trong tương lai. Đôi khi, chúng bao gồm tên của các bên ( hoặc tên công ty ), giá trị, chữ ký và ngày chúng được tạo. Tuy nhiên, là tài liệu không chính thức, IOU không bao gồm bất kỳ thông tin nào về hậu quả của việc không thanh toán hoặc ngày cụ thể mà nó phải được thanh toán.

Thảo luận thêm tại

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat: https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVietnam_ 

Youtube: https://youtube.com/@BigcoinVietnam 

5 / 5 (1Bình chọn)

Bài viết liên quan